• Moto-ha Yoshinryu jû-jutsu vigtigste principper inden for jû-jutsu er:

  • Håndteknik, tenoshi.
  • Balancebrydning, kuzushi.
  • Hoftedrejning, taisabaki.
   Ud fra disse principper er al jû-jutsu opbygget.
   • Øjne; Have øjenkontakt med din modstander.
   • Hurtighed; Vær hurtig som vinden
   • Styrke; Brug din styrke effektivt
   • Mod; At tage mod til sig
   • Moto-ha Yoshinryu jû-jutsu er bygget op over forskellige grund kata’ere.
    De tre vigtigste kata’er:

    • Kihon no kata.
    • Kihon Oku no kata.
    • Yoshin no kata.